દેશનું સૌ પ્રથમ

સંગઠિત ગ્રામીણ બજાર

વ્યાજબી દરે વિતરણ

ગ્રામીણ ડિલિવરી અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન

ગ્રામીણ ઉત્પાદનોનું વેચાણ

ખેડૂતો દ્વારા સીધું વેચાણ

ગ્રામ-રૂરલ માર્કેટપ્લેસ

ગ્રામીણ ક્ષેત્રે રોજગારી નું સર્જન

banner
ગ્રામીણ ક્રાંતિ ના ઉદેશ્યથી ભારતના ગામડાને નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ એટલે ગ્રામ
  • slide-img
  • slide-img
  • slide-img
  • slide-img
  • slide-img

Hello